Hills

HillsKażda z osób pracujących w firmie Hill’s rozumie szczególną więź, która łączy Ciebie i Twoje zwierzę. Pracujemy bardzo ciężko, aby dzięki jak najlepszej opiece żywieniowej zapewnić stałość i zdrowie tej relacji. Wspólnie z ponad 150 lekarzami weterynarii, specjalistami z zakresu żywienia ze stopniem doktora oraz naukowcami zajmującymi się żywieniem na całym świecie firma Hill’s stale wprowadza nowe rozwiązania, które zapewniają najwyższą jakość oraz zbilansowanie składników pokarmowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby dietetyczne zwierząt różnych ras, w różnym wieku oraz w różnej kondycji zdrowotnej.

 
Długoterminowe inwestycje w rozwój technologii oraz badania naukowe wraz z Pet Center research facility w Topeka pomogły w rozwoju wiodących w branży formuł oraz  szerokiej gamy produktów żywienia klinicznego dla chorych, obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób oraz zdrowych zwierząt. Prawdopodobnie właśnie to wyjaśnia dlaczego lekarze weterynarii na całym świecie darzą zaufaniem precyzyjne żywienie oferowane przez firmę Hill’s oraz podają nasze produkty swoim zwierzętom.